ZGŁOSZENIA DO „LUBELSZCZYZNA DUNAJUJE”
do 22 grudnia 2022

Zapraszamy do udziału w III edycji Wojewódzkiego Przeglądu Dunajów i Dawnych Kolęd Życzących z terenu województwa lubelskiego „LUBELSZCZYZNA DUNAJUJE”, który organizuje Gminny Ośrodek Kultury w Łukowej w partnerstwie z Muzeum Wsi Lubelskiej.

Zachęcamy do udziału solistów, grupy śpiewacze i instrumentalistów wykonujących dunaje i inne kolędy życzące. Wydarzenie odbędzie się 15 stycznia 2023 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej. Więcej informacji, regulamin, formularz zgłoszeń wraz z proponowanym repertuarem na stronie http://www.gok.lukowa.pl/index.php/lubelszczyzna-dunajuje. Nabór trwa do 22 grudnia 2022 r.

Zwyczaj kolędowania dunajowego udokumentował Roman Sokal wraz z Michałem Pękalskim w połowie XX wieku. Pieśni zwane „dunajowymi” związane są ze zwyczajem „chodzenia na dunaj”. Śpiewane były w regionie biłgorajskim przez młodzież męską i żeńską w czasie Bożego Narodzenia, szczególnie w dzień św. Szczepana i w Trzech Króli. Najdłuższą tradycję mają kolędy dla panien w Łukowej i okolicach. Według mieszkańców tamtych rejonów zwyczaj istniał „od dziada, pradziada”. Dawniej tę formę uprawiali nie tylko dorastający chłopcy – kawalerowie, ale nawet żonaci mężczyźni w wieku 35-40 lat. Chodzili pod okna domów, w których mieszkały panny nosząc ze sobą instrumenty: akordeon, skrzypce, bęben. Chodzono także z tzw. kobyłą, tj. chłopcem z workiem na plecach, który rżał po skończeniu kolędy, zabierając do worka chleb. Pieniądze za kolędowanie zaś zabierali pozostali. Śpiewano tyle kolęd, ile było panien na wydaniu. Treść pieśni dunajowych nawiązuje do zamążpójścia i ma na celu symboliczną pomoc w przyspieszeniu planów matrymonialnych w kolejnym roku.

Zwyczaj dunajowania z Łukowej i okolic w 2020 r. został wpisany na krajową lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego.