„Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności statutowej MWL w Lublinie w zakresie edukacji i kultury”

Muzeum Wsi Lubelskiej informuje, że realizuje zadanie ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: “Zakup wyposażenia do prowadzenia działalności statutowej MWL w Lublinie w zakresie edukacji i kultury”.

Środki finansowe przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 250 000 zł, dotacja celowa z Budżetu Województwa Lubelskiego: 50 000 zł, wkład własny Muzeum Wsi Lubelskiej: 12 500 zł.

W ramach projektu zakupiona została scena plenerowej wraz z profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem, umożliwiając organizację i realizację większej ilości wydarzeń kulturalnych, w szczególności koncertów, spektakli i wydarzeń związanych z obrzędowością ludową.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictw Narodowego pochodzących z  Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.