ZAKUP CIĄGNIKA
dofinansowany przez WFOŚiGW w Lublinie

W celu poprawy jakości wykonywanych prac polowych oraz działań mających na celu ochronę ekspozycji przyrodniczej Muzeum Wsi Lubelskiej zakupiono ciągnik z oprzyrządowaniem. Zakup był dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.