ZAKOŃCZENIE ZADANIA
„Ekoedukacja dzieci i młodzieży szkolnej w Muzeum Wsi Lubelskiej”

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie pozwoliło na realizację zadania pn.: „Ekoedukacja dzieci i młodzieży szkolnej w Muzeum Wsi Lubelskiej”, które zostało zakończone 10 października 2021 r. Dzięki zrealizowanemu projektowi najmłodsi goście Muzeum – dzieci i młodzież mieli okazję uczestniczyć w wielu ciekawych warsztatach i pokazach, związanych między innymi z ekologiczną uprawą roli i ziołolecznictwem. Zakup interaktywnych elementów edukacyjnych,  wydanie ulotki i „Ziołowego przewodnika” oraz emisja spotu przyczyniły się do propagowania wiedzy przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem zielarstwa.