ZAJĘCIA Z ZIELARSTWA
Przyjmujemy zapisy

W sierpniu zapraszamy na zajęcia dotyczące zielarstwa – poświęcone tematyce ziół, ziołolecznictwa, a także ochronie zasobów przyrodniczych Lubelszczyzny. Prowadząca skupi się wokół dawnych (dziś powiedzielibyśmy – ekologicznych) metod leczenia chorób oraz hortiterapi. Wśród poruszanych tematów nie zabraknie informacji o ziołach występujących na terenie skansenu – m. in. ich rozpoznawaniu, terminie zbioru oraz właściwościach zdrowotnych.

Zajęcia odbędą się w sektorze Powiśle i planowane są w następujących terminach:

17 sierpnia (wtorek) – 10.00 – 12.00

21 sierpnia (sobota) – 10.00 – 12.00

29 sierpnia (niedziela) – 10.00 – 12.00

Zajęcia skierowane są dla dzieci i młodzieży.

Obowiązują wcześniejsze zapisy pod adresem: agata.witkowska@skansen.lublin.pl. Zajęcia będą prowadzone w grupach liczących maksymalnie do 30 osób.

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne, jednak obowiązują bilety wstępu do Muzeum (20 zł/normalny, 10 zł/ulgowy).

Zbiórka uczestników w budynku recepcji Muzeum.

 

Spotkania z zielarką odbywają się w ramach zadania pn. „Ziołowa recepta. Ekoedukacja dzieci i młodzieży  w Muzeum Wsi Lubelskiej” dofinansowanego z WFOŚiGW w Lublinie.