„ZABYTEK ZADBANY 2020”
– kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu

Rozpoczęła się kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Zabytek Zadbany 2020. Nadzór nad Konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.

Konkurs skierowany jest do właścicieli obiektów, którzy opiekę nad zabytkami sprawują w sposób wzorowy i godny propagowania.
 
Zgłoszeń obiektów mogą dokonywać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków, kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków, a także konserwatorzy samorządowi.
 

Termin składania wniosków to 31 stycznia 2020 r. Wnioski należy składać w sekretariacie konkursu, który mieści się w Narodowym Instytucie Dziedzictwa (Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. 11 Listopada 4, 10-104 Olsztyn. Decyduje data stempla pocztowego).
 
Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny, a jego celem jest promocja właściwej opieki nad zabytkami.
 
Regulamin konkursu oraz archiwum nagrodzonych do tej pory obiektów dostępne są na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa (www.nid.pl), w zakładce Dla Właścicieli i Zarządców – Zabytek Zadbany.
 
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod linkiem:
https://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/