Z Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Poleskim Parku Narodowym
do Muzeum Wsi Lubelskiej
-bociany białe w skansenie

Muzeum Wsi Lubelskiej otrzymało od Poleskiego Parku Narodowego dwa bociany białe będące dotychczas pod opieką Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Starym Załuczu, gdzie znajdują schronienie osobniki, które nie są w stanie same zapewnić sobie możliwości przetrwania. Po spełnieniu szeregu warunków udało się sprowadzić do Muzeum parę bocianów.

Obecnie ptaki można spotkać w zagrodzie z Janiszowa i już wkrótce będą mogły swobodnie korzystać z dobrodziejstw skansenu oferującego 4, 5 ha łąk.

Mamy nadzieję, że zwierzęta szybko zaaklimatyzują się w nowym otoczeniu naszego Muzeum.

 

 

 

fot. K. Wasilczyk