XLIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”
organizowanym przez Muzeum Okręgowe w Toruniu

Zapraszamy do udziału w XLIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum” organizowanym przez Muzeum Okręgowe w Toruniu.
Poniżej znajduje się link do regulaminu oraz do formularzy (do wypełnienia on-line) dla rodziców oraz opiekunów plastycznych uczestników.

https://muzeum.torun.pl/aktualnosci/regulamin-xliii-miedzynarodowego-konkursu-plastycznego-dla-dzieci-i-mlodziezy-moja-przygoda-w-muzeum/

Prace należy przesłać do 30 czerwca 2022 r. na adres Organizatora (Muzeum Okręgowe w Toruniu, Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń)  z dopiskiem „Dział Edukacji”.