WOLONTARIAT W SKANSENIE
nabór rozpoczęty

Muzeum Wsi Lubelskiej rozpoczęło przyjmowanie zgłoszeń do 5. edycji WOLONTARIATU W SKANSENIE. Program skierowany jest do osób, które ukończyły 18 r. ż., uczniów, studentów czy osób pracujących. Do wszystkich, którzy chcieliby działać na rzecz kultury, zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności, rozwijać się, poszerzać swoją wiedzę w zakresie historii regionu.

Kandydaci powinni cechować się otwartością na nowe wyzwania, odpowiedzialnością w realizacji powierzonych zadań i cenić pracę z ludźmi szczególnie z dziećmi, atutem będą umiejętności aktorskie.

Lubelski skansen zachęca do współtworzenia wolontariatu osoby zainteresowane pracami pomocniczymi przy organizacji wydarzeń muzealnych, odbywających się głównie w weekendy, prowadzeniu warsztatów i działań animacyjnych dla dzieci, pokazów czy akcji promocyjnych.

W trakcie WOLONTARIATU W SKANSENIE uczestnicy będą mogli m.in. korzystać z bezpłatnych wejść na teren Muzeum, będą mieli szansę zdobyć doświadczenie w organizacji, obsłudze i promocji wydarzeń kulturalnych, a po zakończeniu otrzymają stosowne zaświadczenie z referencjami.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie proszone są o zapoznanie się z Regulaminem wolontariatu w Muzeum Wsi Lubelskiej oraz o wypełnienie Formularza rekrutacyjnego i przesłanie go na adres: wolontariat@skansen.lublin.pl

do 5 kwietnia 2019 r.

Regulamin wolontariatu w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Formularz rekrutacyjny

 

fot. „WOLONTARIAT W SKANSENIE” edycja 2018: