WOLONTARIAT W MUZEUM
nabór rozpoczęty

Do dnia 14 kwietnia br. potrwa nabór do grona wolontariuszy w Muzeum Wsi Lubelskiej.

 

Do współpracy wolontariackiej zapraszamy osoby szczególnie zainteresowane pomocą przy organizacji wydarzeń muzealnych, zajęć edukacyjnych realizowanych w Muzeum, a także pełnieniem dyżurów przewodnickich na muzealnej ekspozycji.

 

Współpraca w ramach Wolontariatu w lubelskim skansenie może mieć charakter zarówno krótko jak i długoterminowy. Rekrutacja do aktywności wolontariackiej odbywa się niezwykle starannie z uwzględnieniem programu pracy dopasowanego do indywidualnych potrzeb oraz preferencji czasowych kandydata. Mając na uwadze pracę na najwyższym poziomie na rzecz Muzeum – od pierwszych dni Wolontariatu organizowane są szkolenia, podpisywane stosowne umowy, a także zapewniane specjalistyczne zwiedzanie muzealnej ekspozycji.

 

Do Wolontariatu poszukiwane są osoby zainteresowane tematyką Muzeum Wsi Lubelskiej, historią, etnografią, które cechuje otwartość, lubiących pracę z ludźmi, dyspozycyjnych, gotowych do pracy w weekendy.

 

Osoby czynnie zaangażowane w Wolontariat działający przy Muzeum Wsi Lubelskiej, po zakończeniu współpracy otrzymają stosowne zaświadczenie z referencjami. Ponadto będą miały prawo do bezpłatnych, nieograniczonych ilościowo wejść na teren Muzeum. Wolontariusze lubelskiego skansenu będą także mieli szansę poznać skansen od nowej strony, poszerzyć wiedzę z zakresu historii regionu, a także zdobyć doświadczenie w organizacji, obsłudze

i promocji wydarzeń kulturalnych.

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Wolontariacie Muzeum Wsi Lubelskiej proszone są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego i przesłanie na adres wolontariat@skansen.lublin.pl do dnia 14 kwietnia 2017.

 

 

Więcej informacji: WOLONTARIAT W SKANSENIE