Wieś-dwór-miasteczko. Historia zapisuje – Muzeum Wsi Lubelskiej opowiada. Okładka