WARSZTAT KOŁODZIEJSKI
Ekspozycja w miasteczku

Od 2013 roku w Muzeum udostępniona jest ekspozycja warsztatu kołodziejskiego. Wystawa znajduje się w oryginalnym budynku przeniesionym z Bełżyc, a wzniesionym około 1930 roku przez miejscowego kołodzieja, Zygmunta Ćwiklińskiego. Dzięki zachowanemu na miejscu wyposażeniu oraz zdobytym informacjom, udało się odtworzyć wnętrze warsztatu metodą idiograficzną (tzw. rodzinną) na koniec lat 30. XX wieku. Około 80% narzędzi i przedmiotów pochodzi z tego właśnie warsztatu. Dwuwnętrzny budynek mieści magazyn oraz pomieszczenie kołodziejni, gdzie na odtworzonych półkach i wieszakach rozmieszczono komplet specjalistycznych, archaicznych narzędzi kołodziejskich. Część z tych narzędzi wykonał własnoręcznie Zygmunt Ćwikliński. Do ciekawszych należą między innymi tokarnia z napędem nożnym, „kobyłka” do strugania szprych oraz „sztaluga” do nabijania szprych na piastę.  Na zewnątrz, w obrębie podwórka, ułożone w stosy, sezonują się polana przeznaczone na szprychy. Wyrób drewnianego koła do wozu to bardzo skomplikowany proces technologiczny. Wszystkie elementy: piasta, szprychy, dzwona, z których składała się obręcz, wykonywane były ręcznie. Gotowe, drewniane koła trafiały następnie do kowala, który je okuwał żelaznymi obręczami. Tak powstawały wozy zwane żelaźniakami. Z tym złożonym, dziś już archaicznym procesem technologicznym można się zapoznać zwiedzając muzealną ekspozycję.

Krzysztof Wiśniewski

Autor ekspozycji: Krzysztof Wiśniewski

Autor fotografii: Krzysztof Wasilczyk