W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
spotkanie w Muzeum
15 maja 2018

Wędrówki po ekspozycjach Muzeum Wsi Lubelskiej

w 100. rocznicę odzyskania Niepodległości

 

W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, Muzeum Wsi Lubelskiej przygotowało ofertę ośmiu spotkań z Publicznością. Każde spotkanie to wspólna, półtoragodzinna wędrówka z dwoma kustoszami muzealnymi – edukatorami i autorami wystaw w muzealnym miasteczku: Grzegorzem Miliszkiewiczem i Haliną Stachyrą. Działania upamiętniające tegoroczną rocznicę realizowane będą w dwóch formułach organizacyjnych od 15 maja do 8 czerwca oraz od 5 września do 26 października 2018 r.

 

Wydarzenie jest wędrówką po wybranych jednostkach ekspozycyjnych. Zajrzymy na wieś, będziemy we dworze ziemiańskim i w miasteczku-sztetł. W świetle obchodów szczególnie ważne będzie zaakcentowanie przez prowadzących przełożenia decyzji państwowych, ministerialnych, a także wydarzeń politycznych na życie codzienne w aspekcie układu ekspozycji. Zabytki opowiedzą swoją historię, przemówią archiwalia.

 

Gościom indywidualnym oferujemy spotkanie, przed którym zgromadzimy się w określonym miejscu przy ratuszu z Głuska w muzealnym miasteczku*. Stąd rozpoczynamy poznawczą wędrówkę po ekspozycjach. Co wystawy w lubelskim skansenie wnoszą do historii wielkich wydarzeń i historii życia codziennego w II Rzeczypospolitej? O czym mówią zabytki?

 

 

*Terminy spotkań będą każdorazowo podane na trzy dni przed wydarzeniem.

**Obowiązują bilety wstępu do Muzeum. 

 

 

15 maja 2018

godz.13:00

zbiórka przy ratuszu z Głuska