UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY
szkolenie dla pracowników Muzeum
12 kwietnia 2023

W środę, 12 kwietnia, nasi pracownicy wzięli udział w szkoleniu poświęconym prawidłowemu udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. W jego trakcie poszerzali wiedzę z zakresu pierwszej pomocy w przypadku osób dorosłych i dzieci. Dowiedzieli się m.in. na czym polega kontrola czynności życiowych, jak postępować z osobą nieprzytomną i co to jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa. W części praktycznej z kolei, ćwiczyli ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej oraz przeprowadzali reanimację na przygotowanych fantomach.

Szkolenie prowadzili instruktorzy ze Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. S. Liebharta w Lublinie. Dziękujemy!