TRAFIKA
Ekspozycja w miasteczku

W sektorze miasteczko można oglądać od 2013 roku ekspozycję monopolowego sklepiku z wyrobami tytoniowymi, tzw. trafika. Polski Monopol Tytoniowy wprowadzony został Ustawą z dnia 1 czerwca 1922 roku. Obejmował produkcję, zakup, import, a także sprzedaż surowca i wyrobów tytoniowych. Punkty sprzedaż wyrobów monopolowych oznakowane były biało-czerwonymi pasami umieszczanymi przeważnie na odrzwiach. Sprzedaż wyrobów tytoniowych obwarowana była specjalnymi przepisami. W celu zapewnienia odpowiednich warunków dla przechowywania tytoniu i papierosów, eksponowano je w specjalnych, zamkniętych, przeszklonych gablotach i szafkach. Każdy sprzedawca posiadał imienną książkę zakupu wyrobów tytoniowych, do której wpisywano aktualnie zakupiony towar do handlu. Określano również minimalny zapas wyrobów tytoniowych. W sklepach z trafikami sprzedawano też, nie objęte monopolem, przybory potrzebne do palenia, takie jak wszelkiego rodzaju tutki, gilzy, bibułki do papierosów, lufki itp.

            Ekspozycja sklepiku z artykułami tytoniowymi oparta jest wyłącznie na zabytkach znajdujących się w zbiorach Muzeum. Prezentowane meble pochodzą ze sklepu z artykułami różnymi z Olchowca, czynnego w okresie międzywojennym. Na potrzeby ekspozycji zaadoptowana została przeszklona szafka z podstawą z szufladami oraz fragment lady sklepowej. Eksponowany towar pochodzi z 1 poł. XX wieku, głównie z lat trzydziestych. Asortyment obejmuje ogólnie papierosy, tytonie papierosowe i fajkowe, tutki i gilzy, bibułki do papierosów oraz maszynki do nabijania tutek i skręcania papierosów, różnego rodzaju lufki, papierośnice, zapałki i zapalniczki.

Krzysztof Wiśniewski

Autor ekspozycji: Krzysztof Wiśniewski

Autor fotografii: Krzysztof Wasilczyk