ŚWIĘTO ZABYTKU
110 LAT KUŹNI Z CIOSMÓW
6 listopada 2022

W niedzielę, 6 listopada 2022 r. w godzinach 11.00-15.00 zapraszamy na Święto Zabytku. Wydarzenie to będzie koncentrowało uwagę zwiedzających na kuźni przeniesionej z miejscowości Ciosmy, której budowa – według przekazów ustnych – rozpoczęła się 110 lat temu. Tego dnia przybyli do MWL będą mogli przede wszystkim wejść do wnętrza tego budynku i zobaczyć pokaz kowalstwa. Będzie to także okazja do dokładniejszego poznania historii tego obiektu. Na spotkaniu w Ratuszu, na którym będą obecni przedstawiciele mieszkańców miejscowości Ciosmy przedstawione zostaną również archiwalia związane z tą kuźnią. Mieszkańcy Ciosmów podzielą się również wspomnieniami z czasów, kiedy ten budynek stał w pierwotnym miejscu. Wydarzenie zakończy się muzycznym akcentem, który umili czas przybyłym.

Planowany przebieg wydarzenia:

10.00 – 15.00 – pokazy kowalstwa i robienie pamiątkowych bezpłatnych podkówek (kuźnia z Ciosmów)

11.00 – inauguracja wydarzenia (przy kuźni z Ciosmów – sektor Roztocze)

11.30 – przejście do ratusza z Głuska  – sektor Miasteczko

12.00 – 13.00 – opowieści o historii kuźni z Ciosmów:

                        – prezentacja materiałów archiwalnych ze zbiorów MWL,

                        – przedstawiciele lokalnej społeczności z miejscowości  Ciosmy

13.30 – 14.00 – koncert The Fedor Family (sala ratusza z Głuska)