Sprawozdanie finansowe za rok 2014 wraz z opinią biegłego

Muzeum Wsi Lubelskiej publikuje sprawozdanie finansowe za rok 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2014r