„Śpiewy pogranicza ze zbiorów Jana Ignaciuka w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie”

„Śpiewy pogranicza ze zbiorów Jana Ignaciuka w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie” to projekt mający na celu popularyzację repertuaru pieśniowego z terenów Podlasia i Lubelszczyzny. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Tradycyjna i Ludowa zorganizowane będą warsztaty śpiewacze, panel naukowy i koncert z potańcówką, a wszystko na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

 

Warsztaty poprowadzą nauczycielki śpiewu tradycyjnego wraz ze śpiewaczkami z terenów udokumentowanych przez Jana Ignaciuka: Karolina Demianiuk (artystka i śpiewaczka ludowa z Dołhobród) i dr Ewa Grochowska (badaczka tradycji muzycznych polskiej wsi) oraz Nina Jawdosiuk (śpiewaczka ludowa z Dobrowody) i mgr Julita Charytoniuk (kulturoznawczyni, etnomuzykolożka).

 

Podsumowaniem warsztatów będzie panel naukowy prezentujący dotychczasowe badania nad kulturowym pograniczem polsko-białorusko-ukraińskim, w którym udział wezmą: prof. dr hab. Feliks Czyżewski (slawista, dialektolog, etnolingwista), prof. dr hab. Jan Adamowski (językoznawca, folklorysta i kulturoznawca) oraz dr Beata Maksymiuk-Pacek (kulturoznawczyni i badaczka obrzędowości Lubelszczyzny i Podlasia), jak też prowadzący warsztaty śpiewacze: dr Ewa Grochowska i mgr Julita Charytoniuk.

Zwieńczeniem całego projektu będzie koncert, podczas którego wystąpi Zespół Śpiewaczy „Jarzębina” z Zabłocia i prowadzący warsztaty śpiewacze. Podczas potańcówki melodie z Polesia Lubelskiego zagra Kapela Kwadryl.

 

Harmonogram wydarzeń:

Warsztat z Karoliną Demianiuk i Ewą Grochowska – 1 lipca 2023

Nabór na warsztat w dniach: 19.06.2023 – 30.06.2023

Warsztat z Niną Jawdosiuk i Julitą Charytoniuk – 15 lipca 2023

Nabór na warsztat w dniach: 02.07.2023 – 14.07.2023

Panel dyskusyjny, koncert-potańcówka – 02 września 2023

 

Współorganizatorami projektu są: Instytut Nauk o Kulturze UMCS oraz Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia.

Patronat medialny objęły: Pismo Folkowe, MuzykaTradycyjna.pl , TVP 3 Lublin, Polskie Radio Lublin, Gość Niedzielny Lubelski, Radio Plus Lublin.

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

W grafice wykorzystano fotografie autorstwa T. Langiera.