ŚPIEWY POGRANICZA ZE ZBIORÓW JANA IGNACIUKA
projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Śpiewy pogranicza ze zbiorów Jana Ignaciuka w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie”.
Przedsięwzięcie to będzie dotowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Tradycyjna i Ludowa. Projekt ma na celu popularyzację folkloru muzycznego z naszych zbiorów, zebranego przez dokumentalistę tradycyjnej obrzędowości Podlasia i Polesia Lubelskiego – Jana Ignaciuka. Partnerem w projekcie jest Instytut Nauk o Kulturze UMCS oraz Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia.
 
Więcej informacji już wkrótce!