ŚPIEWY POGRANICZA ZE ZBIORÓW JANA IGNACIUKA
– podpisanie umowy

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie informuje, że została podpisana umowa  Nr 00610/23/FPK/DIK z dnia 12.06.2023 r. dotycząca dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO  Kultura ludowa i tradycyjna ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, na realizację zadania p.t. „Śpiewy pogranicza ze zbiorów Jana Ignaciuka w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.” Przyznane dofinansowanie na realizację zadania wynosi 20 000,00 zł.