ŚP. MIROSŁAW KORBUT
(1964-2019)

Muzeum Wsi Lubelskiej z głębokim smutkiem przyjęło wiadomość o śmierci Pana Mirosława Korbuta Dyrektora Muzeum Wsi Lubelskiej w latach 2013-2019.

Jednym z ważniejszych celów, które przyjął i sukcesywnie realizował pełniąc funkcję Dyrektora Muzeum była integracja środowiska muzealnego. Dzięki jego zaangażowaniu i włożonemu trudowi Muzeum zostały przyznane liczne nagrody i wyróżnienia w tym „Złoty Żuraw 2014” (I miejsce), czy też tytuł „Najlepszej inwestycji oddanej do użytku w latach 2012-2014 na terenie województwa lubelskiego” – Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej.

Dyrektor Mirosław Korbut w pamięci pracowników na zawsze pozostanie jako człowiek życzliwy i otwarty.

 

                         Dyrekcja oraz Pracownicy Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie     

                               składają wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Najbliższym.

 

 

Msza Święta za duszę śp. Mirosława Korbuta zostanie odprawiona w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na terenie naszego Muzeum w dniu 17 października 2019 r. o godz. 8:30.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek, 18 października 2019 r. o godz. 13:00 na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ulicy Lipowej w Lublinie.

Rodzina prosi o nie przynoszenie kwiatów, w zamian będzie możliwość wsparcia jednego z lubelskich hospicjów.