ŚP. MARIA GRYBEL MEKSUŁA

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 12 grudnia 2023 r. zmarła Pani Maria Grybel-Meksuła. Pracowała w Muzeum Wsi Lubelskiej w latach 1975-1986 oraz 1990-1998. Jako etnograf, w pierwszych latach funkcjonowania Muzeum i budowy lubelskiego skansenu na Sławinie, współtworzyła podstawy naukowe tej instytucji oraz była autorką szeregu ekspozycji w pierwszym oddanym do zwiedzania sektorze Wyżyny Lubelskiej.
W latach 1992-1998 pełniła funkcję wicedyrektora, mając pod swoją pieczą działalność naukową i konserwatorską Muzeum.

Maria Grybel-Meksuła poświęciła Muzeum Wsi Lubelskiej niemal całą swoją karierę zawodową. Jej wkład w dzisiejszy kształt Muzeum oraz wierność historyczną tworzonych ekspozycji skansenowskich jest przeogromny i zasługuje na pamięć kolejnych pokoleń lubelskich muzealników i gości odwiedzających nasze Muzeum.

Rodzinie zmarłej składamy szczere kondolencje i wyrazy współczucia.

 

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 19 grudnia 2023 r. o godzinie 10.00
w kaplicy cmentarnej na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.