SIERPIEŃ
w Muzeum Wsi Lubelskiej

W sierpniu zapraszamy Państwa na:

  • Odpust Matki Boskiej Zielnej i Festyn miodowo-ziołowy 15 sierpnia
  • Dożynki Dworskie i Potańcówkę w skansenie 20 sierpnia