RODZINA TRZY PLUS
Muzeum partnerem programu

Program „Rodzina Trzy Plus” jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Miasto Lublin na rzecz dużych rodzin. Głównym zamysłem programu jest wsparcie pozytywnego wizerunku rodziny, a także zwiększenie rodzinom dostępu do dóbr kultury, sportu, usług i towarów w formie ulg czy rabatów. Istotą programu jest wzmocnienie kondycji  zarówno ekonomicznej jak i społecznej dużych rodzin, poprawa warunków życia, zwiększenie szans rozwojowych

i życiowych dzieci i młodzieży wychowującej się w licznych rodzinach.

 

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie jest partnerem programu „Rodzina Trzy Plus” i w jego ramach oferuje możliwość wstępu na ekspozycje muzealne dla całej rodziny w cenie 30 zł przy zakupie tzw. Biletu Rodzinnego.

 

Szczegółowe informacje o programie „Rodzina Trzy Plus” znajdują się pod poniższym linkiem: http://www.lublin.eu/mieszkancy/rodzina/o-programie/