RĘCE PEŁNE SŁÓW
Realizacja zadania ze środków
MKiDN

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie realizuje zadanie „Ręce pełne słów. Dostosowanie formy przekazu treści ekspozycji muzealnej do potrzeb osób głuchych” w ramach programu wspieranie działań muzealnych. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zadanie „Ręce pełne słów. Dostosowanie formy przekazu treści ekspozycji muzealnej do potrzeb osób głuchych” polega na modernizacji 58 stałych wystaw skansenowskich w sposób, który umożliwi osobom z dysfunkcją słuchu poznanie Muzeum Wsi Lubelskiej. W ramach zadania Muzeum zostanie doposażone w elementy, które pozwolą osobom głuchym na samodzielne, efektywne poznanie Muzeum. Będą to: filmy w Polskim Języku Migowym o 58 wystawach muzealnych dostępne dla osób głuchych poprzez system QR kodów oraz oznakowanie terenu Muzeum w postaci drogowskazów i tablic informacyjnych. Modernizacja 58 wystaw skansenowskich na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej będzie promować idee likwidacji barier dyskryminujących osoby niepełnosprawne i ich współuczestnictwa w kulturze.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.