REALIZACJA ZADANIA
ZE ŚRODKÓW MKiDN

Muzeum Wsi Lubelskiej otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu dotacyjnego pt. Modernizacja pracy i opieki nad zbiorami muzealnymi – Program Ministra „Infrastruktura Kultury”. Wysokość dofinansowania wyniosła 100 tys. zł.

Celem zadania realizowanego przez Muzeum Wsi Lubelskiej jest kluczowa poprawa warunków pracy przy muzealnych zbiorach. Zadanie polega na zakupie i wdrożeniu specjalistycznego oprogramowania do zarządzania zbiorami, w tym systemu do ewidencjonowania i zarządzania zbiorami, systemu do monitoringu mikroklimatu oraz nawilżaczy powietrza, profesjonalnego wyposażenia muzealnej pracowni fotograficznej, w tym aparatów fotograficznych, oświetlenia i zestawu komputerowego.

 

Realizacja zadania umożliwi dostęp publiczności w każdym wieku do zbiorów muzealnych poprzez ich udostępnianie na stałych i czasowych ekspozycjach muzealnych, a także na stronie internetowej Muzeum. W ten sposób zwiększony zostanie dostęp i kontakt z zasobami polskiego dziedzictwa kulturowego grupom osób niepełnosprawnych lub zagrożonych wykluczeniem. Wdrożenie zadania umożliwi znaczącą poprawę dostępu do zbiorów muzealiów i zbiorów pomocniczych w kontekście badań – istotnie wpłynie na przeprowadzanie kwerend przez muzealników, badaczy i naukowców zarówno przez pracowników muzeum, jak też innych instytucji kultury i uczelni. Wizualizacja zbiorów, ekspozycji muzealnych oraz realizowanych w Muzeum Wsi Lubelskiej wydarzeń muzealnych prezentujących tradycyjne zwyczaje i obrzędowość, zostaną wykorzystane w publikacjach i na stronie internetowej muzeum.

01_KW02_KW03_KW03_KW_104_KW05_KW08_KW09_KW