„PSZCZOŁY ZNAM I O NIE DBAM”
Konkurs dla uczniów klas IV-VI

Ruszył konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego „Pszczoły znam i o nie dbam”. Projekt jest realizowany w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”

Konkurs jest organizowany w dwóch etapach:

 1. Pierwszy etap (szkolny) – rozwiązywanie testu wiedzy o pszczole miodnej i jej biologii.
 2. Drugi etap (on-line lub w siedzibie organizatora) – rozwiązywanie testu wiedzy o pszczole i pszczelarstwie.

Ważniejsze terminy:

 • 22-25 września 2020 r. – nabór uczestników konkursu (na sekretariat@pszczelawola.edu.pl). Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 15 uczniów.
 • 2 października 2020 r. – przeprowadzenie etapu szkolnego. Test trwa 45 minut.
 • 21 października 2020 r. – przeprowadzenie drugiego etapu konkursu (on-line lub w siedzibie organizatora). Jeśli wyniki testu będą się pokrywały i nie będzie można wyłonić laureatów, wówczas 22 października 2020 r. odbędzie się dodatkowy test dla wskazanych uczestników. 

Nagrodami w drugim etapie konkursu są:

nagrody indywidualne:

 • nagroda rzeczowa o wartości ok. 2000 zł – dla laureata I miejsca,
 • nagroda rzeczowa o wartości ok. 1500 zł – dla laureata II miejsca,
 • nagroda rzeczowa o wartości ok. 1000 zł – dla laureata III miejsca,

 

nagrody dla szkół:

 • nagroda rzeczowa o wartości ok. 3000 zł – dla szkoły, której reprezentanci zdobędą łącznie najwyższą liczbę punktów w drugim etapie konkursu,
 • nagroda rzeczowa o wartości ok. 2500 zł – dla szkoły, której reprezentanci zdobędą łącznie drugą najwyższą liczbę punktów w drugim etapie konkursu,
 • nagroda rzeczowa o wartości ok. 2000 zł – dla szkoły, której reprezentanci zdobędą łącznie trzecią najwyższą liczbę punktów w drugim etapie konkursu.

 

Do udziału w konkursie zaprasza organizator: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli, a także współorganizatorzy: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i Kuratorium Oświaty w Lublinie.

 Biuro organizacyjne konkursu mieści się w siedzibie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli 9, 23-107 Strzyżewice: tel. (81) 562 80 76, tel./faks (81) 562 87 73, e-mail: sekretariat@pszczelawola.edu.pl.  

Regulamin i załączniki do pobrania poniżej.

 

Muzeum Wsi Lubelskiej jako sygnatariusz listu intencyjnego akcji „Lubelskie- wspólnie dla pszczół” wraz z organizatorami zaprasza do udziału w konkursie „Pszczoły znam i o nie dbam”.

 

Regulamin konkursu dla kl.IV-VI z ułatwieniami

Regulamin konkursu dla kl.IV-VI z ułatwieniami

Załącznik nr 1 Klauzula informacyjna

Załącznik nr 2 Karta zgłoszenia

Załącznik nr 3 Lista uczestników

Załącznik nr 4 Potwierdzenie uczestnictwa