PRZEWODNIK PO ŚCIEŻCE ZIOŁOWEJ W MUZEUM WSI LUBELSKIEJ
już gotowy

Muzeum Wsi Lubelskiej sfinalizowało zadanie pn. „Ziołowa recepta. Ekoedukacja dzieci i młodzieży w Muzeum Wsi Lubelskiej”, które zostało dofinansowane przez WFOŚiGW w Lublinie. Ostatnim etapem podjętego projektu jest publikacja pt. W krainie ziół. Przewodnik po ścieżce ziołowej w Muzeum Wsi Lubelskiej”.

W przewodniku znaleźć można mapkę z wyznaczoną ścieżką prowadzącą po skansenowskich ogrodach, wskazówki podążania trasą, a także opisy roślin, które można spotkać na ścieżce wraz z ich zdjęciami. Ponadto w ziołową tematykę przewodnika został wpleciony temat znaczenia roślin w wierzeniach i zwyczajach ludowych.

Wiedza zdobyta dzięki przygotowanej publikacji ma za zadanie podniesienie świadomości ekologicznej oraz budzenie postaw proekologicznych szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

Autorkami tekstu są: Dorota Miącz i Ilona Krawczyk .

Przewodnik będzie dostępny w budynku recepcji Muzeum w najbliższy weekend tj. 23-24.10.2021 r.

 

Dzięki zrealizowanemu projektowi „Ziołowa recepta. Ekoedukacja dzieci i młodzieży w  Muzeum Wsi Lubelskiej” najmłodsi goście Muzeum mieli okazję uczestniczyć w wielu ciekawych warsztatach i pokazach, związanych między innymi z ekologiczną uprawą roli i ziołolecznictwem. Zakup interaktywnych elementów edukacyjnych, wydanie ulotki i „Ziołowego przewodnika” oraz emisja spotu przyczyniły się do propagowania wiedzy przyrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem zielarstwa.