PRZEWODNIK PO ŚCIEŻCE ORNITOLOGICZNEJ
W MUZEUM WSI LUBELSKIEJ
już gotowy

Przewodnik po ścieżce ornitologicznej w Muzeum Wsi Lubelskiej” powstał w ramach zadania pn. „Kształtowanie postaw prośrodowiskowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz ochrona zasobów przyrodniczych Muzeum Wsi Lubelskiej” dofinansowanego przez WFOŚiGW w Lublinie.

Autorem foldera jest nauczyciel biologii, z zamiłowania ornitolog – Tomasz Buczek. W przewodniku znaleźć można mapkę z wyznaczoną ścieżką przyrodniczą, klucz do rozpoznawania ptaków, wskazówki podążania trasą, a także opisy gatunków, które można spotkać na ścieżce wraz z ich zdjęciami. Dodatkowo w ornitologiczną tematykę przewodnika wpleciony jest element ludowy.

Wiedza zdobyta dzięki przewodnikowi pozwoli na budowanie postaw prośrodowiskowych i kultury dbałości o środowisko, będzie także uświadamiać konieczność ochrony zasobów przyrodniczych. Zachęci do obserwacji przyrody, jej kontemplacji i szacunku wobec niej. Zaś poręczna zeszytowa forma stanowi odskocznię od wszechobecnych smartfonów i tabletów.

Przewodnik będzie dostępny w budynku recepcji Muzeum dla grup zapisanych na zajęcia ornitologiczne. Ponadto, w ramach promocji, część egzemplarzy zostanie rozdysponowana wśród indywidualnych osób odwiedzających lubelski skansen.

 

 

 

 

 

Wydawca: ARFA S.C.