Przejażdżki wozem

Informujemy, że w listopadzie i w grudniu przejażdżki wozem w wasągu będą odbywać się  w sobotę i niedzielę w godzinach 14:00 – 15:00,  zaś przejażdżki w siodle w sobotę i niedzielę w godzinach 13:00 – 14:30.

Wprowadzone zasady obowiązują od 06.11.2023r. i podyktowane są zmniejszoną frekwencją odwiedzających Muzeum oraz zmianą czasu z letniego na zimowy.

Serdecznie zapraszamy.