PROMOCJA NAGRANIA WIDOWISKA „TRUŚ, TRUŚ WARKOCKU”
20 listopada 2022

W najbliższą niedzielę – 20 listopada – zapraszamy na godz. 11.00 do Muzeum Wsi Lubelskiej na promocję filmu „Widowisko obrzędowe Truś, truś warkockuzrealizowanego w lubelskim skansenie przez Stowarzyszenie „Zagrody Razem”.

W ostatnich miesiącach mieszkańcy wsi Zagrody (gm. Żyrzyn, pow. puławski), zrzeszeni w Stowarzyszeniu „Zagrody Razem” realizowali zadanie, w ramach którego został nagrany film do obejrzenia którego Państwa zapraszamy. Widowisko obrzędowe, które utrwalono w formie cyfrowej zostało zrealizowane w przestrzeni lubelskiego skansenu. Chcąc najwierniej jak tylko można odtworzyć dawny przedślubny obyczaj, twórcy odegrali go w warunkach odpowiadających niegdysiejszym realiom – w jednoizbowej wiejskiej chacie, w której musieli zmieścić się liczni goście współuczestniczący w tym obrzędzie oraz we wspólnej zabawie.

Warto przybyć tego dnia do Muzeum Wsi Lubelskiej i zobaczyć to zarejestrowane widowisko, które zostało odegrane po raz pierwszy przez członków Stowarzyszenia „Zagrody Razem” w tej rozbudowanej formie. Wówczas będzie można również spotkać się z jego twórcami, którzy przybędą do nas w swoich regionalnych strojach, a także zapytać ich o tę realizację czy o sam obrzęd.

Film, którego promocja będzie miała miejsce został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – w ramach zadania „Truś, truś warkocku” – widowisko obrzędowe przedstawiające obrzęd rozplecin rejestracja av i publikacja w internecie dotowanego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna” 2022.

Spotkanie odbędzie się w Ratuszu z Głuska (sala na parterze).

Bilety: 10 zł/bilet normalny i ulgowy (w ramach akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”).