POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
między Muzeami

Miło nam poinformować, że Dyrektorzy Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie i Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie podpisali porozumienie o współpracy, którego przedmiotem jest podejmowanie wspólnych działań mających na celu popularyzację historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego, wspieranie edukacji historycznej oraz współpraca w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych, turystycznych i patriotycznych.

Pierwszym wiodącym projektem współpracy obu instytucji będzie powołanie lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich będącego przestrzenią wymiany doświadczeń, uwag i podejmowania wspólnych przedsięwzięć. Ponadto inicjatorzy stawiają sobie za cel integrację środowiska muzealniczego województwa lubelskiego, m.in. za sprawą seminarium, które odbędzie się 9 maja 2018 r.

 

 

fot. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie