PODSUMOWANIE PROJEKTU
„Naturalne wybieraj! Kształtowanie postaw prośrodowiskowych w podejmowaniu decyzji konsumenckich”

30 listopada Muzeum Wsi Lubelskiej zakończyło realizację projektu „Naturalne wybieraj! Kształtowanie postaw prośrodowiskowych w podejmowaniu decyzji konsumenckich” sfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Podczas działań podejmowanych w ramach tej inicjatywy informowaliśmy uczestników o walorach włókien naturalnych. Poprzez upowszechnianie wiedzy o ekologicznych surowcach, ich prozdrowotnych oraz biodegradowalnych właściwościach staraliśmy się zachęcić do wybierania ich w codziennym życiu. W dużej mierze oczywiście w oparciu o historię dawnej wsi. Nie zabrakło uzupełnień o nowe wątki, które przynoszą czasy współczesne.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

  • opracowano ścieżkę dydaktyczną „Kolory ukryte w roślinach”, na której były prowadzone zajęcia,
  • przeprowadzono warsztaty „Kolory ukryte w roślinach”,
  • opracowano i poprowadzono zajęcia na ścieżce dydaktycznej poświęconej życiu owiec – będącej wprowadzeniem do zajęć warsztatowych „Filcowanie – zrób to sam!”,
  • przeprowadzono warsztaty „Filcowanie – zrób to sam!”,
  • opracowano i zrealizowano warsztaty z tkania krajek pt. „Od owieczki do krajeczki”,
  • przeprowadzono warsztaty druku na płótnie,
  • przygotowano wystawę czasową pt. „Naturą utkane – o wykorzystaniu włókien roślinnych i zwierzęcych w sztuce ludowej”, która jest dostępna do 11 lutego 2024 r. oraz wydano folder.

 

Uczestnicy poszczególnych działań mieli możliwość poznać nie tylko właściwości, ale i kolejne etapy powstawania tkanin z włókien naturalnych. Dowiedzieli się, że włókno bierze swój początek na polu, jak ma to miejsce w przypadku lnu, bądź rosnąc jako runo na ciele owcy. Odbiorcy działań projektowych mieli też okazję poznać jakość  – przede wszystkim trwałość i piękno – wytworów z naturalnych surowców. Wszak niektóre eksponaty prezentowane podczas wystawy liczą sobie nawet 130 lat.

Mamy nadzieję, że wysiłek włożony w realizację projektu przyczynił się do wzrostu świadomości konsumenckiej, a tym samym do wyborów dokonywanych w przyszłości przez uczestników – przyjaznych naturze, a tym samym człowiekowi.