PIERZAK
zmiana terminu wydarzenia

Muzeum Wsi Lubelskiej informuje, że „Pierzak”, zaplanowany w kalendarzu wydarzeń muzealnych na niedzielę, 19 listopada 2017 r., z powodów organizacyjnych zostaje przeniesiony na niedzielę, 12 listopada 2017 r. W dniu 19 listopada 2017 r. główni współwykonawcy „Pierzaka” – ludowy zespół śpiewaczy i teatralny „Kumowianki” uczestniczy w Międzypowiatowym Festiwalu Zespołów Śpiewaczych w Werbkowicach. „Kumowiankom” życzymy tam samych sukcesów! Miłośników „Pierzaka” najmocniej przepraszamy i jednocześnie serdecznie zapraszamy w nowym terminie. Przypominamy, że na to wydarzenie muzealne, ze względu na ograniczoną ilość miejsc, obowiązują wcześniejsze zapisy. O terminie przyjmowania zgłoszeń powiadomimy w kolejnych materiałach promocyjnych na przełomie października i listopada 2017 r.