OTWARCIE WYSTAWY
28 kwietnia 2017

Otwarcie wystawy „Pamiątki życia codziennego w Lublinie od schyłku XIX w. do połowy XX w.”.

Od 28 kwietnia 2017 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej w budynku ratusza z Głuska w muzealnym miasteczku udostępniana będzie żywa gra edukacyjna pt. Budujemy Lublin. Grę tą wkomponowano w wystawę Pamiątki życia codziennego w Lublinie od schyłku XIX w. do połowy XX w. ukazującą wybrane zabytkowe przedmioty z różnych dziedzin aktywności mieszkańców Miasta. Grę i wystawę przygotowano by uświetnić jubileusz 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich magdeburskich.

Gra Budujemy Lublin rozpoczyna się polami-zagadkami aranżującymi strukturę geologiczną Miasta oraz kilka aspektów życia codziennego społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych zamieszkujących okolice Lublina. Można tu dokonać wynalazku zupy, zmielić ziarno na żarnach nieckowatych, wybrać odpowiednie dla epoki wiadro studzienne i przyrząd do wyciągania wody ze studni. Dalsze stanowiska dotyczą okresu XIX-XX wieku. Możemy ulepić tam małą cegłę, wybrać garnek typowy dla gospodarstw domowych lubelskich robotników gdzieś z przełomu XIX/XX wieku, załadować towary wyprodukowane w Lublinie z rampy kolejowej na wagon, a towary przywożone do Lublina przeładować z rampy na wóz. Własną pracą wysłuchamy Sagi o dwóch kowadłach a rekwizytami – kopytami spróbujemy wygrać na bazaltowym bruku muzykę koni dorożkarskich. W sumie przygotowano 30 stanowisk- interaktywnych zagadek.

Z około 7 tys. zabytkowych przedmiotów pozyskanych w Lublinie i będących  w zbiorach Muzeum Wsi Lubelskiej, na wystawie zaprezentowano 80 wybranych zabytków świadczących o przeszłości miasta od schyłku XIX do poł. XX w. Te najcenniejsze od lat prezentowane są wielu ekspozycjach stałych udostępnionych w lubelskim skansenie . Wystawa wskazuje naszym Gościom, że liczne rzeczy mieszkańców Lublina oraz wyroby tutejszego przemysłu i rzemiosła eksponowane są w ziemiańskim dworze, w sklepach, warsztatach rzemieślniczych i mieszkaniach w muzealnym miasteczku, a także w gospodarstwach chłopskich i w wiejskim sklepiku.

Zwiedzanie wystawy i uczestnictwo w grze Budujemy Lublin, w grupach rodzinnych i towarzyskich odbywać się będzie w obecności kustosza lub opiekuna ekspozycji w określonych porach dnia podczas udostępniania skansenu.

Uwaga Przedszkola i Szkoły! Od 4 maja 2017 r. możemy zamawiać warsztaty-zajęcia edukacyjne Budujemy Lublin. Przez scenariusze i sposoby prowadzenia przez dwóch kustoszy – edukatorów muzealnych przystosowane są do odbiorcy w różnym wieku – od przedszkolaków do uczniów szkół średnich.