OTWARCIE MOSTU
31 sierpnia 2017

W czwartek,  31 sierpnia br. w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie odbyło się  uroczyste oddanie do użytku mostu na rzece Czechówce. Most zlokalizowany jest na głównym ciągu drogowym nad zbiornikiem wodnym w sektorze Powiśle. Wybudowany w roku 1984 domagał się gruntownego remontu. 

 

Nowo zrewitalizowany most jest efektem współpracy Muzeum Wsi Lubelskiej z 1 DĘBLIŃSKIM BATALIONEM DROGOWO-MOSTOWYM im. Romualda Traugutta. W pracach wzięło udział 10 żołnierzy pod dowództwem

ppor. Tomasza Stefaniaka, za stronę techniczną budowy odpowiadał st. sierż. Adam Krzych.

 

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Krzysztof Grabczuk Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Andrzej Miskur Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu, płk  dr Zbigniew Tarka, ppor. Tomasz  Stefaniak oraz Mirosław Korbut Dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej.