Ogólnopolski Dzień Etnografii,
Etnologii i Antropologii Kulturowej
9 lutego 2020

Decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w dn. 26 października 2019 roku ustanowiono, że dzień  9 lutego będzie Ogólnopolskim Dniem Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej. W tym dniu w 1895 roku w sali ratusza we Lwowie z inicjatywy prof. dra Antoniego Kaliny powołano Towarzystwo Ludoznawcze, którego spadkobiercą i kontynuatorem jest Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze inicjuje ogólnopolskie obchody tego dnia w trudnym dla etnologii i antropologii momencie, zniknęły one bowiem z wykazu dyscyplin Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. PTL ufa, że propozycja wspólnych, corocznych obchodów dyscypliny przyczyniać się będzie do konsolidacji środowiska oraz podejmowania zintegrowanych działań na rzecz kontynuacji i upowszechniania dorobku wielu pokoleń etnologów oraz antropologów. Ponadto Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ma nadzieję, że podejmowane różnorodne formy obchodów Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej będą sprzyjały widoczności przedsięwzięć etnograficznych, etnologicznych i antropologicznych nie tylko w przestrzeni akademickiej, lecz także w sferze publicznej. 

 

http://ptl.info.pl/aktualnosci/