NOWOŚĆ!
PRZEJAŻDŻKI W SIODLE NA KONIKU POLSKIM
I W WASĄGU NA WOZIE KONNYM
w ramach biletów wstępu
do Muzeum Wsi Lubelskiej

Od 10 stycznia 2023 r. nasze muzeum wprowadza dodatkową atrakcję dla dzieci, młodzieży i dorosłych odwiedzających skansen. W ramach biletów wstępu będzie można skorzystać z bezpłatnych przejażdżek w siodle na koniku polskim i w wasągu na wozie konnym.
Na przejażdżki zapraszamy od wtorku do niedzieli.

Przejażdżki w siodle na koniku polskim dedykowane są dzieciom i młodzieży (do 50 kg). Miejscem przejażdżek jest zagroda przy Chałupie z Tarnogóry (sektor Wyżyna Lubelska). Przejażdżki będzie prowadził pracownik muzeum za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

Z kolei z przejażdżek w wasągu na wozie konnym mogą korzystać wszyscy zwiedzający bez względu na wiek. Początek i koniec trasy– na placu przy Dworku z Huty Dzierążyńskiej (sektor Dworski).

 

Od 10 stycznia do 31 marca br.

  • przejażdżki będą w siodle w godz. 10:00-11:00 i 13:00 -14:30
  • w wasągu na wozie w godz.11:00-12:00 i 14:00- 15:00

(z wyłączeniem godz.11:00-12:00 w dniach 16-20.01.2023r. i 23-27.01.2023r. ferii zimowych, ponieważ były wcześniej zarezerwowane przejażdżki w wasągu na wozie w godz.12:00 do 13:00)

W kwietniu i październiku br.

  • przejażdżki będą w siodle w godz. 10:00-11:00 i 14:00 -15:30
  • w wasągu na wozie w godz.11:00-12:00 i 16:00- 17:00

Od 1 maja do 30 września br.

  • przejażdżki będą w siodle w godz. 10:30-11:30 i 16:00 -17:30
  • w wasągu na wozie w godz.11:00-12:00 i 17:00- 18:00

W listopadzie i grudniu br.

  • przejażdżki będą w siodle w godz. 10:00-11:00 i 13:00 -14:30
  • w wasągu na wozie w godz.11:00-12:00 i 14:00- 15:00

 

Uwaga. Przejażdżki mogą się nie odbyć w przypadku: opadów deszczu, śniegu, anomalii pogodowych, choroby klaczy, dużej liczby wydarzeń w danym dniu w muzeum, bądź usprawiedliwionej nieobecności pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie przejażdżek.