NOWE LOGO MUZEUM

logo_MWL_1

 

Od 1 marca 2016 r. Muzeum Wsi Lubelskiej posiada nowe logo, które zastąpiło dotychczasowe. Autorką nowego znaku graficznego jest Pani Monika Waryszak – pochodząca z Lubelszczyzny studentka wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Syntetyczną formę znaku graficznego Muzeum tworzą cztery ustawione symetrycznie kłosy, które w połączeniu przedstawiają wzór przypominający wiatrak.

Mamy nadzieję, że nowe logo spotka się z życzliwym odbiorem miłośników Muzeum oraz wpłynie na pozytywny odbiór naszej instytucji.