NOWA EKSPOZYCJA
W MUZEUM WSI LUBELSKIEJ
– zagroda z Brzezin
dostępna od 17 września 2020

Drodzy Państwo!

 

Z niekrytą dumą przekazujemy informację, że już za dwa tygodnie od 17 września 2020 Muzeum udostępnia do zwiedzania nową ekspozycję – zagrodę z Brzezin w sektorze Powiśle. Jest ona ukoronowaniem wieloletniej pracy muzealników lubelskiego skansenu.

Chałupa z Brzezin, zbudowana w 1789 r., ho!, ho! jeszcze w czasach pańszczyźnianych mieści ekspozycję wyjątkową, osadzoną w czasach jak dotąd najodleglejszych spośród wszystkich odwzorowanych dotychczas w Muzeum Wsi Lubelskiej. Ekspozycja odnosi się do 1881 roku, kiedy chałupę zamieszkiwała dwupokoleniowa rodzina Jakuba i Agnieszki Gruzów. Jej czasookres jest zatem starszy niemal o ćwierć wieku od najwcześniejszego horyzontu chronologicznego wystaw stałych dotychczas udostępnionych w lubelskim skansenie tj. chałupy z Tarnogóry – ok. 1900 r. i zagrody z Urzędowa – ok. 1905 r., obie znajdujące się w sektorze Wyżyna Lubelska.

Na wystawie zagrody z Brzezin pomieszczono wiele odwzorowań i rekonstrukcji, ale również wprowadzono archaiczne przedmioty z innych subregionów Lubelszczyzny. Wyposażenie izby to proste meble, dla których wzorcem były materiały ikonograficzne pokazujące izby chłopskie z tego okresu. W ten sposób powstały m.in. oba wyrka, stół, ława pod półkę na naczynia oraz ława służąca do spożywania posiłków oraz wykonywania niektórych prac gospodarczych. Ekspozycja ukazuje wczesny okres kształtowania się decorum izby chłopskiej – na stole stoi pasyjka, a na ścianie wisi krzyżyk i ledwie kilka świętych obrazów.

Otwarciu ekspozycji będzie towarzyszyło wydanie katalogu Zagroda z Brzezin w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Podróż na wieś XIX-wieczną, który już niebawem zostanie udostępniony na naszej stronie internetowej w formacie PDF.

 

 

Zapraszamy do odwiedzania zagrody z Brzezin już od 17 września!

 

 

Zachęcamy także do śledzenia naszego profilu społecznościowego Facebook, gdzie w najbliższych dniach przedstawimy wiele niezwykłych szczegółów ekspozycji.

 

Autorem nowopowstałej ekspozycji jest kustosz Łucja Kondratowicz-Miliszkiewicz. Kustosz przeprowadziła własne studia etnograficzne i kwerendę genealogiczną oraz wykorzystała opracowania kustosza Zbigniewa Burczaka, recenzje prof. Romana Reinfussa i prace Ryszarda Królikowskiego – pierwszego dyrektora Muzeum Wsi Lubelskiej po przeniesieniu skansenu na Sławin.