NIEDZIELA Z LNEM
29 sierpnia 2021

W niedzielę 29 sierpnia 2021 r., w godz. 12:00-15:00 w Muzeum Wsi Lubelskiej odbędzie się Niedziela z Lnem. Podczas wydarzenia królował będzie len. Zaprezentowane zostaną różnorodne pokazy, które rozpoczną żniwa lniane na poletku dojrzałego lnu przy wiatraku z Zygmuntowa. Nie zabraknie ręcznej obróbki lnu tj. cierlenia, międlenia i czesania włókna na szczotce tkackiej. Przybyli tego dnia do skansenu będą mogli zobaczyć pracę przy kołowrotku, warsztacie tkackim czy warsztacie powroźniczym, na którym pokazany zostanie sposób kręcenia powrozów. Ponadto goście Muzeum dowiedzą się jak przebiegało mierzenie płótna samodziałowego dawnymi miarami długości stosowanymi na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego, a później także w niepodległej Polsce.

 

 

 

BILETY: 20 zł (normalny), 10 zł (ulgowy).