NIEDZIELA Z LNEM W MUZEUM WSI LUBELSKIEJ 3 wrzesnia 2023 r.