NIEDZIELA Z LNEM
27 sierpnia 2017

Na ten dzień z dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny wybrano len. Zabytki lniarskie i wiedza muzealników o lnie zostały przetworzone w formę różnorodnych spotkań z publicznością. Wśród nich na muzealnym poletku dojrzałego lnu będą żniwa lniane – wspólny ręczny zbiór lnu. „Przy stodołach” nauka międlenia (łamania łodyg), cierlenia (oddzielania paździerzy od włókna) i selekcji włókna lnianego oraz nauka kręcenia powrozów, snucia nici, bielenie i mierzenie płótna dawnymi miarami. Na warsztatach „w remizie” zostaną pokazane tajniki ludowego teatru amatorskiego. Będzie charakteryzacja z wykorzystaniem lnu oraz budowanie scenografii do sztuk teatralnych wystawianych niegdyś w wiejskich i miasteczkowych remizach. Z myślą o dzieciach i rodzinach przygotowano specjalny „lniany plac zabaw” z lnianymi rzutkami, konkurencjami z wędkami o lnianych żyłkach oraz z grami i próbami zręcznościowymi, np. „z ziarenkiem lnu” i „na lnianym obrusie”.

 

NIEDZIELA Z LNEM
27 sierpnia 2017 r.
12.00-16.00

*fot.M.Wojdat