NARODOWA WYSTAWA ROLNICZA w Poznaniu
30 listopada-2 grudnia 2018

W dniach od 30 listopada do 2 grudnia 2018 w Poznaniu na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbędzie się Narodowa Wystawia Rolnicza organizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wraz z Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie prezentować się będą: Muzeum Wsi Lubelskiej w LublinieMuzeum Kultury Ludowej w KolbuszowejMuzeum w Łowiczu, oraz Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

 

W programie Wystawy m.in.:

– wystawa zabytkowych maszyn rolniczych, w tym lokomobili parowej wyprodukowanej w zakładach Hipolita Cegielskiego w 1919 roku,

– stanowisko krycia dachów strzechą,

– stanowisko kręcenia powrozów,

– stanowisko klepania kosy,

– stanowisko garncarza z Lubelskiego,

– stanowisko rymarskie – prezentacja umiejętności szycia uprzęży końskiej,

– prezentacja modelu wiatraka-koźlaka,

– pokaz składania miniatury chaty wiejskiej,

– pokaz kręcenia snopków do pokrywania dachów,

– stoisko zielarskie oraz popularyzacji tematyki związanej z potrzebą ochrony pszczół,

– interaktywne stanowisko prezentujące łowicki strój ludowy,

– spotkanie z wycinankarką i hafciarką z Regionu Łowickiego,

– spotkanie z mistrzynią dawnego szycia i haftu z Podkarpacia,

– stanowisko tkackie,

– stanowisko z zabawkami ludowymi,

– stanowisko wyrobu masła i udoju sztucznej krowy,

– mielenie zboża na żarnach,

– wyrób kasz w stępach,

– stanowisko wyrobu biżuterii ludowej,

– stanowisko do obserwacji szkodników zbóż pod mikroskopem,

– rolnicze kino archiwalne,

– ponadto animacje, zabawy i konkursy dla zwiedzających.

 

Szczegółowe informacje na temat Wystawy: 

Narodowa Wystawa Rolnicza