NADZIEJA NA REMONT PARKINGU PRZY MUZEUM
Projekt budżetu Miasta Lublin

Z radością przyjęliśmy informację o tym, że do projektu budżetu Miasta Lublin na przyszły rok  wprowadzona została kwota 500 000 zł, które mają być przeznaczone na prace związane z remontem  parkingu, który znajduje się przy Alei Warszawskiej  przed Muzeum Wsi Lubelskiej.

Dziękujemy w szczególności  pani wiceprezydent Beacie Stepaniuk-Kuśmierzak za życzliwość  i  osobiste zaangażowanie w tę sprawę. Liczymy na to, że radni zagłosują za tą inwestycją, dzięki czemu zwiększy się liczba miejsc parkingowych, a aktualny widok nawierzchni, który można zobaczyć na fotografii, przejdzie do historii.