NABÓR ZGŁOSZEŃ WYSTAWCÓW
na 15 i 29 sierpnia 2021

Trwa nabór zgłoszeń wystawców do udziału w Odpuście na Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia 2021 r.) oraz w XXIII Lubelskim Święcie Chleba (29 sierpnia 2021 r.).

Swoje stoiska mogą zgłaszać sprzedawcy miodów, rękodzielnicy, wytwórcy produktów regionalnych, przedstawiciele gastronomii, Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia i in.

Koszt uczestnictwa wynosi 120 zł/brutto za stoisko. Płatności dokonuje się w kasie Muzeum (budynek recepcji).

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 81 533-85-13 wewn. 50 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00.