NABÓR ZGŁOSZEŃ WYSTAWCÓW
na 15 i 28 sierpnia 2022

Trwa nabór zgłoszeń wystawców do udziału w wydarzeniach „Odpust na Matki Boskiej Zielnej” i „Festyn miodowo-ziołowy” (15 sierpnia 2022 r.) oraz „Niedziela z lnem” (28 sierpnia 2022 r.).

Swoje stoiska mogą zgłaszać sprzedawcy miodów, rękodzielnicy, wytwórcy produktów regionalnych, przedstawiciele gastronomii, Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia i in.

Koszt uczestnictwa wynosi 120 zł/brutto za stoisko. Płatności dokonuje się w kasie Muzeum (budynek recepcji).

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 81 533-85-13 wewn. 66 lub 50 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.