NABÓR NA WOLNE STANOWSIKO

MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLINIE

 ALEJA WARSZAWSKA 96

20-824 LUBLIN

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

MŁODSZY RENOWATOR

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • wykonywanie prac związanych z utrzymaniem obiektów Muzeum w należytym stanie technicznym;
 • wykonywanie doraźnych robót budowlanych i remontowych;
 • wykonywanie pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
 • wykonywanie zabiegów profilaktyki konserwatorskiej przy obiektach zabytkowych stałych i przenośnych, małej architektury drewnianej;
 • wykonywanie prac profilaktycznych, renowacyjnych i konserwatorskich przy muzealiach z dziedziny kultury materialnej; maszyn i urządzeń mechanicznych, narzędzi rolniczych i rzemieślniczych, środków transportu i innych przedmiotów wyposażenia obiektów gospodarczych;
 • wykonywanie prac załadunkowych i wyładunkowych obiektów muzealnych;

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie zawodowe, średnie zawodowe, mile widziany tytuł cieśla, stolarz, tytuł technika renowacji elementów architektury, technika robót wykończeniowych drewnem w budownictwie, kwalifikacje snycerskie, technika budownictwa;
 • dyspozycyjność (praca w równoważnym systemie czasu pracy od poniedziałku do niedzieli zgodnie z harmonogramem);
 • dobra organizacja pracy;
 • odpowiedzialność, dokładność, systematyczność, komunikatywność;
 • doświadczenie zawodowe z zakresu wykonywania robót konserwatorskich, budowlanych i remontowych oraz przy pracach rozbiórkowych drewna;
 • dobry stan zdrowia pozwalający na pracę na wysokości powyżej 3 metrów;
 • umiejętność pracy w zespole;

 

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę,
 • możliwość szkoleń oraz rozwoju zawodowego;
 • możliwość korzystania z ubezpieczenia grupowego;
 • dofinansowanie do wakacji pracowników,
 • możliwość awansowania na wyższe stanowiska.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV lub kwestionariusz osobowy dla  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia
14 sierpnia 2023 r. do godz. 12.00 w sekretariacie  Muzeum Wsi Lubelskiej
w Lublinie, Al. Warszawska 96 lub przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@skansen.lublin.pl