NABÓR NA WOLNE
STANOWISKO PRACY – RENOWATOR Z PROWADZENIEM MAGAZYNU TEKSTYLIÓW

MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLINIE

ALEJA WARSZAWSKA 96

20-824 LUBLIN

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

RENOWATOR Z PROWADZENIEM MAGAZYNU TEKSTYLIÓW

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie minimum średnie;
 • dyspozycyjność (praca w równoważnym systemie czasu pracy
  od poniedziałku do niedzieli zgodnie z harmonogramem);
 • dobra organizacja pracy;
 • odpowiedzialność, dokładność, systematyczność, komunikatywność;
 • praktyczne umiejętności w zakresie ręcznego szycia, cerowania, haftowania;
 • wiedza z zakresu renowacji delikatnych tkanin;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym mile widziana;

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • prowadzenie magazynu tekstyliów: opieka nad zbiorami tkanin dekoracyjnych i użytkowych oraz nad zbiorami zabytkowych strojów;
 • renowacja zabytkowych strojów i tkanin;
 • dyżury na ekspozycji muzealnej, w tym sprawowanie bezpośredniej opieki nad obiektami udostępnionymi do zwiedzania oraz ich najbliższym otoczeniem;
 • wykonywanie prac porządkowych na ekspozycji: utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektów muzealnych;
 • udostępnianie ekspozycji grupom zorganizowanym i turystom indywidualnym;
 • utrzymanie sprawnej obsługi ruchu zwiedzających oraz dbanie
  o bezpieczeństwo zbiorów na ekspozycji;
 • udział w wydarzeniach muzealnych;
 • opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu muzealnej ekspozycji;
 • udział w inwentaryzacjach zbiorów muzealnych;

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV lub kwestionariusz osobowy dla  osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • List motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia
30.07.2020r. do godz. 12:00 w sekretariacie  Muzeum Wsi Lubelskiej
w Lublinie,  Al. Warszawska 96 lub przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@skansen.lublin.pl