NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY – Pomocnik muzealny

MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLINIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY – POMOCNIK MUZEALNY (ILOŚĆ ETATÓW – 2)

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie średnie;

 • dyspozycyjność (praca w równoważnym systemie czasu pracy od poniedziałku do niedzieli zgodnie z harmonogramem);

 • dobra organizacja pracy;

 • odpowiedzialność, dokładność, systematyczność, komunikatywność;

 • znajomość języka angielskiego lub innych języków obcych będzie dodatkowym atutem;

 • umiejętność pracy w zespole.

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 • sprawowanie bezpośredniej opieki nad obiektami udostępnionymi do zwiedzania oraz nad ich najbliższym otoczeniem, prace porządkowe wewnątrz obiektów m.in.: palenie w piecach, sprzątanie w obiektach, prace porządkowo-pielęgnacyjne na zewnątrz obiektów m.in.: grabienie liści, drobne naprawy, dbałość o podwaliny i odpowiednie odwodnienie obiektów;

 • udostępnianie ekspozycji Muzeum grupom zorganizowanym i turystom indywidualnym;

 • utrzymywanie sprawnej obsługi ruchu zwiedzających oraz sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniem zbiorów na ekspozycji i wystawach w Muzeum;

 • udział w pokazach, warsztatach, wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, organizowanych na terenie Muzeum stosownie do potrzeb i po odpowiednim przeszkoleniu oraz w ramach posiadanych kwalifikacji;

 • opanowanie i posiadanie podstawowej wiedzy dotyczącej muzealnej ekspozycji.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV lub kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 • list motywacyjny;

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 30.08.2021 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, al. Warszawska 96, 20-824 Lublin lub przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@skansen.lublin.pl